Aktuální informace z obce Měňany

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Splatnost poplatku za komunální odpad a psa pro rok 2024 je do 30.6. daného roku

950 Kč/osoba  50 Kč/pes

zaplatit můžete přes:

Kontaktní osoba pro samotěžbu:

Luboš Novák:777 299 060

více info

Rozpis svozů SKO 2024

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

MÍSTNÍ ROZHLAS FORMOU PSANÝCH ZPRÁV

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách Obce  Měňany

 
Kontaktní informace

Kontaktní adresa:
Obec Měňany
Měňany 92
26727 Liteň
IČ  00233579

Telefon: +420 311684128, +420 724 061 326
E-mail: starosta@menany.eu, menany@menany.eu , ucetni@menany.eu 
D.s.: gededrg

Záchranný kruh

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Obec Měňany

První písemná zmínka o existenci osady Jměňany (od slova jmění - tzn.,že zde žili bohatí lidé), ležící 7km jv od Berouna, pochází z r. 1384. Její tehdejší majitel Jan z Ronovce, potomek pánů z Tetína, prodal plat ze vsi klášteru břevnovskému. Není vyloučeno, že byl rovněž stavebníkem zdejší tvrze (jako jeho sídlo jsou Měňany jmenovány ještě v r.1393). Později byly rozděleny mezi několik majitelů, kteří se často střídali (kolem r.1410 je připomínán jakýsi Habart  Hunt a Petr, v r. 1437 se uvádí Jan z Měňan). V r. 1470 náležela část vesnice k Okoři, na níž vládl Bořivoj z Donína (právě z toho roku pochází první písemná zmínka o měňanské tvrzi), část patřila Václavu z Lochovic.V 16.století byl díl Měňan příslušenstvím Litně, jiný Berouna.

          

V dnešních Měňanech nejsou evidovány žádné významější historické památky. Místní tvrz již koncem 16.století zpustla a později beze stopy zanikla. Památkou místního významu je kaple se zvoničkou z r.1836.

 

Z výše uvedených informací vycházel také autor předkládaných návrhů měňanských obecních symbolů, přičemž hlavní pozornost soustředil na prezentaci historických počátků obce. Hlavní figurou těchto návrhů se tak stala figura býka z erbu prvního historicky známého majitele osady (protože tinktury tohoto erbu neznáme, byly vytvořeny volně). Zkřížené stříbrné jelení parohy v modrém poli byly převzaty z erbu okořských Donínů, mezi nimi umístěný zvon symbolizuje místní zvoničku. Návrh znaku provází jednodušší návrh vlajky obce, respektující zásady a zvyklosti současné české vexilologické tvorby.